Privacy voorwaarden

PRIVACY  VOORWAARDEN

C-Labs B.V. spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees de Privacyvoorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat u zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de websites www.liknatural.com en www.liknatural.nl.

 

 1. Definities

In deze Privacyvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 

C-Labs C-Labs B.V.

Crynssenstraat 38 3

1058 XX Amsterdam

Kvk-nummer: 63479931

 

Overeenkomst De overeenkomst tussen een klant en C-Labs B.V. betreffende de koop en levering van producten;
Persoonsgegeven Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die worden verwerkt door C-Labs B.V. zoals beschreven in artikel 3 van deze Privacyvoorwaarden;

 

Privacyvoorwaarden Met privacyvoorwaarden worden deze Privacyvoorwaarden bedoeld;

 

Website

 

Met de website wordt de website: www.liknatural.com bedoeld;

 

Websitebezoeker Met de websitebezoeker wordt de degene bedoeld die gebruik maakt van de Website van C-Labs B.V.
 1. Toepasselijkheid Privacyvoorwaarden
 2. Deze Privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en regelen de verwerking van Persoonsgegevens via de Website.
 3. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Privacyvoorwaarden.
 4. Wanneer u gebruikmaakt van de webshop verklaart u door het aanvinken van het akkoord -vakje deze Privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

 1. Verwerking van Persoonsgegevens
  1. C-Labs B.V. kan via de Website de volgende Persoonsgegevens verzamelen: uw naam- en adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adres en betaalgegevens.
  2. Deze Persoonsgegevens worden verzameld middels uw registratie op de Website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de Website.
  3. C-Labs B.V. zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en Telecommunicatiewet.
  4. C-Labs B.V. zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.

 

 1. Doeleinden van de verwerking
  1. C-Labs B.V. verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
  2. Uitvoering Overeenkomst: Indien u besluit een bestelling te plaatsen worden uw Persoonsgegevens door C-Labs B.V. verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten en het verwerken van donaties.
  3. Communicatie: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor uw account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien u een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
  4. Marketingdoeleinden: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. C-Labs B.V. kan u te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld.
  5. Klantenservice: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om u klantenservice te bieden.
  6. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst met u kan C-Labs B.V. aan haar partners Persoonsgegevens verstrekken.

 

 1. Beveiliging
  1. C-Labs B.V. heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.
  2. C-Labs B.V. slaat uw Persoonsgegevens op in servers in en buiten Europa, waaronder mogelijk op servers in de VS.

 

 1. Cookies
  1. Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt C-Labs B.V. gebruik van cookies.
  2. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. C-Labs B.V. gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.
  3. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
  4. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat C-Labs B.V. de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. C-Labs B.V. gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.
  5. C-Labs B.V. gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld.
  6. Voor zover wettelijk vereist geeft de Websitebezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies.
  7. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De Websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel C-Labs B.V. als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

 

 1. social media

C-Labs B.V. gebruikt plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door via deze plugin in te loggen op hun social media account kunnen Websitebezoekers producten liken en delen met anderen. C-Labs B.V. krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en de persoonsgegevens die zich daarop bevinden van de Websitebezoeker.

 

 1. Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt C-Labs B.V. verzoeken om uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken of als u wenst dat C-Labs B.V. uw Persoonsgegevens verwijdert, kunt u dit verzoeken aan de klantenservice van C-Labs B.V.:

 

Adres: Crynssenstraat 38 3

1058 XX Amsterdam

Emailadres: info@liknatural.com

 

 

 1. Overige bepalingen
  1. C-Labs B.V. is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is C-Labs B.V. als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.
  2. C-Labs B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacyvoorwaarden regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 24 maart 2017.
  3. Indien een bepaling uit deze Privacyvoorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.